RIBEIRA SACRA

 

 

 

          Bosques Máxicos de Castro Caldelas

          Ruta da Cubela

 

 

     DÍAS: 18/19 de setembro

     H. SAÍDA: 07:00 h

 

Normas COVID para viaxar en autobús

 

     É obrigatorio o uso da máscara no transporte público tanto dentro do vehículo como nas estacións paradas ou pasillos.

     Mantén as normas de hixiene respiratoria.

     Evita no posible falar con outros usuarios ou por teléfono.

     Non consumas alimentos nin bebidas.