PRÓXIMA ACTIVIDADE

 

 

Camiño dos Faros

 

De Malpica a Niñóns

 

     DÍA: 19 xuño

     H. SAÍDA: 07:00 h

 

Normas COVID para viaxar en autobús

 

     É obrigatorio o uso da máscara no transporte público tanto dentro do vehículo como nas estacións paradas ou pasillos.

     Mantén as normas de hixiene respiratoria.

     Evita no posible falar con outros usuarios ou por teléfono.

     Non consumas alimentos nin bebidas.