PRÓXIMA ACTIVIDADE

 

 

            Debido á pandemia provocada polo Covid-19 é ante a

incerteza de cales serán os protocolos de actuación,

decidimos suspender temporalmente toda-las actividades do

club xa que, para a realización de ditas actividades,

precisamos ademais de viaxar en autobús, aloxarnos en

varias das saídas en albergues ou hoteis,  con o perigo que

iso conleva.

            Agardamos mellores tempos para retomar as

actividades que veredes publicadas nesta páxina, cando as

autoridades sanitarias o permitan.